σχεδιασμός menu & wine list “Apocalypsis restaurant”

Σχεδιασμός συσκευασίας Posidonia (compost)
5 Σεπτεμβρίου 2015
DESIKOS: λογότυπο & εταιρική ταυτότητα
6 Σεπτεμβρίου 2015

σχεδιασμός menu & wine list “Apocalypsis restaurant”