Σχεδιασμός προωθητικού εντύπου

Σχεδιασμός λογοτύπου “Κατσούλας”
8 Μαΐου 2019
Σχεδιασμός λογοτύπου SanGeorge Travel / General Tourist Office in Corfu
15 Μαΐου 2019

Σχεδιασμός προωθητικού εντύπου

Σχεδιασμός διαφημιστικού flyer A5 και Σχεδιασμός 3πτυχου εντύπου.