Σχεδιασμός συσκευασίας | Smaltacryl | Smaltolin s.a.

Σχεδιασμός συσκευασίας: SMALTACRYL | Ακρυλικό χρώμα 100% τσιμενόχρωμα

Σχεδιασμός συσκευασίας: SMALTEX | Πλαστικό χρώμα

Η Smaltolin s.a. παράγει και διαθέτει από το 1985 χρώματα για ειδικές εφαρμογές στην Ναυτιλία και τη Βιομηχανία.