Σχεδιασμός ετικέτας | Ελαιόλαδο gerakina

Branding | Σχεδιασμός συσκευασίας

Η παραγωγός Αρετή Καραγιάννη έχει μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ασχολείται με την επεξεργασία και εμπορία ελαίων. Διαθέτουν ελιές και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο τα οποία παράγονται στον ελαιώνα τους, Γερακίνα στο Πετρί-Κορινθίας.

Αναλάβαμε το σχεδιασμό του λογοτύπου που σηματοδοτείται με ένα δυνατό"g" απο το όνομα της ετικέτας gerakina για να αποδώσουμε με καθαρό και λιτό ύφος τη δύναμη του ονόματος και του προϊόντος δίνοντας παράλληλα έμφαση στον τόπο προέλευσης.